All Car Central Magazine

Nikola Miljković at FIA Academy 2014Nikola Miljković at FIA Academy 2014 Photos and Stories.

Photos and story provided by Ljubomir Ivanović Contact Photographer for Information.


GALLERY 1

GALLERY 2

Nikola Miljkovic FIA Academy 2014Nikola Miljković at FIA Academy 2014


International Automobile Federation (FIA) and its Institute (FIA Institute) created in 2011, the Young Driver Excellence Academy, in order to improve the driving skills of young drivers around the world and help develop their racing careers, enhance their security skills , promote fair and responsible driving on the race track and beyond. After the great success of 2011, the Academy continued its work in the coming years, grouping young and promising drivers around the world into six regional groups.

National Sports Federation (FIA National Sporting Authority - ASN) is also involved with the Academy.

****

Međunarodna automobiulska federacija (FIA) i njen Institut (FIA Institute) osnovali su 2011. godine Akademiju za mlade vozače (Young Driver Excellence Academy) sa ciljem da unapređuju vozačke veštine mladih vozača širom sveta, da pomognu razvoju njihove trkačke karijere, povećaju njihove bezbednosne veštine, promovišu fer i odgovornu vožnju na trkačkoj stazi i van nje.

Za predavače su angažovani kako iskusni, tako i perspektivni, a već afirmisani mladi vozači. Nakon velikog uspeha 2011. Akademija je nastavila sa radom i narednih godina. Mladi i perspektivni vozači širom sveta grupisani su u šest regionalnih grupa.

Nacionalne sportske asocijacije (FIA National Sporting Authority - ASN) prate mlade vozače i prijavljuju ih za Akademiju.

Uslov za ovogodišnju Akademiju, 4. po redu, bio je da mladi vozači imaju između 15 i 23 godine na dan 1. novembra 2014., da su postigli određene rezltate u nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, ali da se ne takmiče u formuli 1, Indy caru, GP2 i WRC-u.

Akademija za grupu Severo-istočna Evropa (Nort Eastern Europe) organizovana je na stazi Midland (Midland Circuit Lelystad), u Holandiji, mesto Lelystad, u blizini Amsterdama, čiji je ovogodišnji učesnik bio i Nikola Miljković (1995)., koji se svojim dosadašnjim rezultatima kvalifikovao za učešće.

Nikola Miljković je, inače, bio učesnik i prošlogodišnje Akademije održane u junu 2013. u Beču.

Staza Midland je vrhunskih poligona za obuku vozača, izvanredna staza i infrastruktura koja je prati. Smeštaj za učesnike u hotelu je bio, takođe, na vrhunskom nivo.

Akademija je trajala 4 dana. Na početku svako je predstavio sebe kao vozača, svoje sponzore.

Program, sličan prošlogodišnjem, obuhvatao je fitnes , rad sa medijima, sponzorima, posebno o vagi sponzor - želje vozača, rad sa timom i unutar tima, unapređenje psihofizičkih sposobnosti, o ishrani, o dopingu i, naravno, vožnja u ekstremnim uslovima sa klizavom podlogom.

Cilj Akademije je usavršavanje mladih talenata , međusobno upoznavanje, druženje , kao i edukacija iz mnogih bitnih oblasti za njihov napredak. Nezvanično, i prikupljanje podataka o mladim talentima. Predavači za vožnju su bili Kevin Abrring (1989), reli vozač iz Holandije, sa WRC karijerom, i Craig Breen (1990), reli vozač iz Irske, takođe sa WRC karijerom.

Predavač za teoretski deo bio je bivši vozač formule 1 i dvostruki pobednik trke 24 časa Le Mana Alekxander Wutz (1974), za fitnes bivši marinac.

Program je vođen na engleskom jeziku, naravno, a jedan od uslova za kandidate bilo je i odlično znanje engleskog jezika, govorno i pismeno.

Za vožnju su korišćeni automobili Mercedes Benz C, Subaru BRZ i Toyota GT86.

Utisci o Akademiji Nikole Miljkovića su izvarendni, biti u okruženju takvih vrhunskuh vozaca i vrhunskuh predavača svakako je veliko zadovoljstvo. Najbolji utisak na Nikolu Miljkovića ostavio je Kevin Abbring, najviše je hteo da kaže i pokaže.

Za postizanje vrhunskih rezultata u bilo kom sportu pa i u auto sportu neophodno je učiti , trenirati i stalno napredovati. Svaki novi naučeni elemenat samo pomaže da se napreduje.

FIA je snosila troškove Akademije, a avionske karte i hotelske troškove su finansirali sami učesnici, uz pomoć sponzora.

U osnovi ovaj kurs je koncipiran kao i prošlogodisnji, ali je očigledan napredak u organizaciji i nivou predavanja i predavača.

Naravo, FIA ne finansira mlade vozače, već ih edukuje i usavršava, dalje je sve na sponzorima.

Organizator je ušesnicima obezbedio i večernji obilazak Amsterdama brodićem i večeru na brodu. Nikola Miljković čini sve kako bi bio učesnik FIA ETCC 2015, sa svojim SEAT Leon turbo Mk 2 Super Copa. Sve zavisi od sponzora i zatvaranja finansijske konstrukcije.

Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

The requirement for this year's Academy, fourth annual, was that young drivers be between 15 and 23 years of age as of November 1, 2014, and to have achieved certain the results on national and international competitions, but not to have competed in Formula 1, Indy Cars, GP2 or WRC.

Academy for a group of North-Eastern Europe (North Eastern Europe) was organized on the track Midland (Midland Circuit Lelystad), in the Netherlands, the city of Lelystad, near Amsterdam, which this year was a participant and Nikola Miljković (1995)., Which is our present results qualify for participation.

CLICK HERE
Lad
Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

Nikola Miljković was a participant in last year's Academy back in June 2013 in Vienna. Midland Trail is at the top of the list for training of drivers, with its excellent track and infrastructure including the accommodation at a hotel for participants.

In addition, the goal of the Academy beyond training young drivers, is to allow them to know each other, socialize, as well as educate them in many important areas of their training. Lecturing professionals were Kevin Abrring (1989), rally driver from the Netherlands, with WRC career, and Craig Breen (1990), rally driver from Ireland, also with WRC career. Lecturers for theoretical part was the former Formula 1 driver and double winner of the 24 Hours of Le Mans, Alekxander Wutz (1974), and for fitness former marine.

The program is conducted in English, and of course one of the conditions for the candidates is excellent knowledge of English, both spoken and written.

Lad
Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

Cars used by in the Academy are Mercedes Benz, Subaru BRZ and Toyota GT86. Nikola Miljković's impression of the Academy was wonderful, being surrounded by such notable driver and learned lecturers was a great pleasure. To achieve top results in any sport and especially in sport cars, it is necessary to teach, train and develop, as each new element learned can only help to advance.

FIA has borne the costs of the Academy, and airline tickets and hotel costs are funded by the participants, with the help of sponsors.

Lad
Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

The Academy lasted four days. The program was similar to last year, covering fitness training, working with the media, and sponsors, driver's desires, working with the team and within the team, improving psychological and physical abilities, nutrition, doping and, of course, driving in extreme conditions with a slippery surface.

CLICK HERE
Lad
Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

Basically the course design was maintain from last year, but it has had progress in the organization and the level of lectures and lecturers.

In general, the FIA does not finance young drivers, but instead educate them to learn and improve and build relationships with sponsors. Organizer also provided an evening tour of Amsterdam by boat with a dinner on board.

Lad
Nikola Miljkovic FIA Academy 2014

Nikola Miljković is doing everything he can to a participant in the FIA ETCC in 2015, driving his SEAT Leon Turbo Mk 2 Super Copa. The rest depends on sponsors and the financial structure of his team.


All Cars • • Racing • • VINTAGE • • Shows • • Gallerys • • Contact

Scroll to Top