All Car Central Magazine


FIA WTCC Hungaroring 2015FIA WTCC Hungaroring 2015 Photos and Stories.

2015-05-03
Hungaroring, Mogyoród, Hungary

Photos and story provided by Ljubomir Ivanović Contact Photographer for Information.
FIA WTCC Hungaroring 2015


FIA ETCC 2015 Hungaroring

Driver NIS Petrol Racing Team Dušan Borković, car SEAT Leon Cup Racer, the first race of the FIA ETCC in 2015 in Hungary, started from pole position. (MORE BELOW)

Vozač NIS Petrol Racing Team-a Dušan Borković, automobil SEAT Leon Cup Racer, na prvoj trci FIA ETCC 2015 u Mađarskoj startovao je sa pole pozicije.

U kvalifikacijama je ostvario najbrže vreme, krug je izvezao u vremenu 1:55.228. Prvo mesto u kvalifikacijama donelo mu je i prva tri boda na startu sezone.

Iza je ostao aktuelni evropski šampion Petr Fulin iz Češke, sa zaostatkom nešto većim od jedne desetinke. Ovim je svima stavio do znanja da će se u svojoj drugoj sezoni u FIA ETCC jurišati na titulu. Potvrdilo se da je Borković doneo najbolju moguću odluku prelaskom u FIA ETCC, za razliku od starta sezone u Svetskom šampionatu turing automobila (FIA WTCC), ovde da ima odlične uslove, i što je najvažnije, odličnog inženjera (rođenog brata inženjera WTCC asa Norberta Michelisza).

CLICK HERE

Dušan Borković duguje veliku zahvalnost i svog generalnom sponzoru, kompaniji NIS. NIS i Dušan Borković petu godinu zaredom nastavljaju plodnu saradnju u okviru NIS Petrol Racing Team.

Trka 1 vožena je u nedelju u 10.05, a trka 2 od 11.10. Start trke 1 je "leteći". Poredak vozača na trci 2 formira se tako što prvih osam vozača sa trke 1 startuju obrnutim redosledom. Za razliku od trke 1, na trci 2 vozači startuju iz mesta.

Borkovića u Mađarskoj je bodrio veliki broj navijača koji su doputovali iz Srbije, a sa njim je na put krenuo i pun autobus srpskih novinara i zaposlenih iz kompanije NIS.

U trci 1 Borković je silovito krenuo u, ali mu je pobeda izmakla nakon bizarnog incidenta. Na njega je tokom trke naleteo Andreas Pfister i bukvalno bacio na automobil Petr Fulina, zbog čega su ga sudije kaznile prolaskom kroz pit line.

To ga je koštalo pada na 12. poziciju, međutim, uprkos nepredviđenim poteškoćama, Borković ponovo pokazuje svoj neosporni kvalitet i do kraja trke prestiže jednog po jednog rivala, što mu na kraju donosi peto mesto i start s četvrte pozicije u trci 2 (poredak vozača za drugi start određuje se obrnutim plasmanom prve osmorice u prvoj trci).

- U prvoj trci nije prošlo kako sam planirao, imao sam prvu startnu poziciju, ali je start bio dosta grub, pa sam izgubio dve pozicije. Zbog mog viška kilograma u odnosu na rivale video sam da su brži na pravcu, ali sam onda agresivnije napao i kad sam izbio na prvo mesto, kažnjen sam. Ne znam zbog čega jer nisam kriv ni za jedan incident - rekao je Borković nakon petog mesta u prvoj trci.

Raspoloženog Ducu je ovakav epilog trke 1 samo još više motivisao, od starta trke 2 pokazao je od čega je napravljen. Prvi krug se nije završio, a Borković je izbio na čelo pretekavši svog najvećeg konkurenta i miljenika domaće publike Ferenc Ficzu.

Od tog momenta postalo je jasno da mu niko ne može ništa na stazi, a impresivnom vožnjom je potvrdio dominaciju i najavio pohod na najviši plasman u nastavku sezone.

CLICK HERE

- U drugoj trci sam brzo izbio na prvo mesto i kontrolisao sam trku. Ne mogu da ne budem srećan jer sam završio na podijumu. Ipak, mogao sam da pobedim na obe trke... Nadao sam se prvom mestu i to me malo muči. Pokazao sam brzinu već u prvoj trci u novom automobilu, iako konkurenti voze svoje još od januara. Ne mogu da kažem da sam dominantan, ali gađam prvo mesto u generalnom plasmanu. Kasnim bod posle Mađarske, ali kada znamo šta je bilo u prvoj trci, to je u redu. Biću sve bolji i bolji - obećao je Borković posle trijumfa.

Borković je u Mađarskoj uspeo da se izbori sa još jednim hendikepom, zbog visine od 207 cm teži je od konkurenata za 20kg, što nije zanemarljiva razlika na kružnim stazama. Posle prvog trkačkog vikenda sakupio je ukupno 17 bodova i zauzima drugo mesto u generalnom plasmanu sa poenom zaostatka. Prvi je za Mađar Ferenc Ficza.

Sezonu FIA ETCC 2015 čini šest trkačkih vikenda, a sledeći je na programu 20. i 21. juna u Slovačkoj, na stazi Slovakiaring.

Lad
 Dušan Borković  FIA WTCC Hungaroring 2015

Dušan Borković

The qualification achieved the fastest time, the circle is exported in 1: 55.228. First place in qualifying earned him the first three points at the start of the season.

Behind remained current European champion Petr Fulin from the Czech Republic, with a delay of slightly more than one tenth.

This is clear to everyone that in his second season in the FIA ETCC assault on the title.

It was confirmed that the Borković made the best possible decision in the FIA ETCC graduating, unlike the start of the season in the World Touring Car Championship (FIA WTCC), here there are excellent conditions, and most importantly, excellent engineers (brother of engineers WTCC ace Norbert Michelisz ).
Robert Uzon Photo

Lad
 Dušan Borković  FIA WTCC Hungaroring 2015

Dušan Borković

Dušan Borković owes a debt of gratitude and its general sponsor, the company NIS. NIS and Dušan Borković fifth consecutive year continuing the fruitful cooperation within the NIS Petrol Racing Team.

Race 1 was driven on Sunday at 10:05 and Race 2 from 11.10. Start of the race 1 is "flying". Drivers on the race 2 formed by the top eight finishers from race 1 start in reverse order. Unlike race 1, race 2 riders start from the city.

Borkovića in Hungary is urging a large number of fans who came from Serbia, and with it is the time set and a bus full of Serbian journalists and employees of NIS. In race 1 Borković violently moved in, but his victory escaped after a bizarre incident. For it is during the race ran Andreas Pfister and literally threw the car Petr Fulin, which made him a judge punished passing through the pit line.
Robert Uzon Photo

Lad
 Dušan Borković  FIA WTCC Hungaroring 2015

Dušan Borković

It cost him his fall to 12th place, however, in spite of unforeseen difficulties, Borković again shows its undisputed quality and by the end of the race one by one rival, which he finally brings the fifth place and start from the fourth position in race 2 (Drivers a second start is determined by reverse placement of the first eight in the first race).

- In the first race did not go as I planned, I had my first pole position, but the start was quite rude, so I lost two positions. Because of my excess weight compared to rivals saw that the faster way, but then aggressively attacked and when I broke in the first place, I was punished. I do not know why because I am not guilty of any incident - said Borković after a fifth place in the first race.
Robert Uzon Photo

Lad
 Dušan Borković  FIA WTCC Hungaroring 2015

Dušan Borković

Ducu mood is such an epilogue race 1 even more motivated, since the start of the race 2 showed what it was made. The first round is not completed, and Borković broke out on his forehead surpassing its biggest rival and favorite of the home crowd Ferenc FICZ.

From that moment it became clear that no one can do nothing on the track, and impressive ride confirmed dominance and announced the campaign at the highest position of the season.

- In the second race I quickly broke in the first place and I controlled the race. I can not be happy because I finished on the podium. However, I was able to win both races ... I was hoping the first place, and it bothers me a little. I showed the speed in the first race in the new car, although its competitors operate since January. I can not say that I was dominant, but I hit the top spot in the overall standings. I'm late point after Hungary, but when we know what happened in the first race, that's fine. I will be getting better and better - he promised Borković after the triumph.
Robert Uzon Photo

CLICK HERE
Lad
 Dušan Borković  FIA WTCC Hungaroring 2015

Dušan Borković

Borković in Hungary managed to fight with another disability, because of the height of 207 cm is heavier than its competitors to 20kg, which is not a negligible difference on circular tracks.

After the first racing weekend gathered a total of 17 points and is in second place in the overall standings with points behind. The first is the Hungarian Ferenc Ficza.

FIA ETCC 2015 season consists of six race weekends, and the next is scheduled for June 20 and 21 in Slovakia on track Slovakiaring.
Robert Uzon Photo

Lad
   FIA WTCC Hungaroring 2015


Robert Uzon Photo


All Cars • • Racing • • VINTAGE • • Shows • • Gallerys • • Contact

Scroll to Top