All Car Central Magazine


Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the ETCCDušan Borković leaves the WTCC and moves to the ETCC: Morocco 2015-04-24 Hungaroring, Mogyoród, Hungary. Photos and Stories.

Photos and story provided by Ljubomir Ivanović Contact Photographer for Information.Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the ETCC


Dušan Borković napušta WTCC i prelazi u ETCC

Maroco - Dušan Borković napušta WTCC i prelazi u ETCC- FIA WTCC 2015 - FIA ETCC 2015

Vozač NIS Petrol by Proteam Racing Dušan Borković odlučio je da ne nastupi u drugoj rundi FIA WTCC 2015 zbog problema na automobilu Honda Civic WTCC. Nakon kvalifikacija razočarano je konstatovao, da kao ni u Argentini, ne može da bude konkurentan, ne samo s dominantnim automobilima Citroen, već i Lada i Chevrolet, a što je najveći paradoks, sa automobilma Honda, koju i sam vozi.

Nerešivi problemi sa sedištem nisu pokolebali Borkovića, koji je bio spreman da vozi na stazi u Marakešu, međutim, otkako je stigao u Maroko postao je svestan da njegova Honda nema urađene "update" podatke poput ostalih, a da je zbog očajnih amortizera i sprženih kočnica u dodatnom hendikepu na ovoj jako opasnoj stazi. Borković je uz najbolju volju izvezao slobodne treninge i kvalifikacije, posle kojih je trebalo da startuje s 10. mesta na trci I. Borkoviću je pred nastavak FIA WTCC sezone preminuo otac Jovan što ga je dodatno poremetilo pred nastupe u Maroku. Potresen, oglasio se nakon odluke da ne vozi u Maroku:

„Dragi moji, nadam se da vas neću razočarati ovom objavom. Mislim da je bila ishitrena odluka da uopšte vozim ovu trku s obzirom na bol i tugu koju osećam zbog gubitka oca. Sve je i previše sveže, a ja se u autu osećam jako loše i nemam gotovo uopšte koncentraciju, a ova staza je i više nego opasna. Drugi razlog je auto koji uopšte ne odgovara WTCC standardima i nije po najnovijoj specifikaciji za 2015. godinu već mnogo kasni za fabričkim automobilima“ - poručio je Dušan.

U međuvremenu oglasio se i tim iz Italije sa saopštenjem da je njegov automobil Honda Civic WTCC bio pripremljen za trku kao i ostai automobili Honda. Dušan Borković i njegov tim NIS Petrol Racing su odlučili su da Dušan Borković u nastavku sezone vozi FIA ETCC (European Touring Car Cup) 2015, klasa Single-Make-Trophy, automobil SEAT Leon Cup Racer.

***********************

Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the WTCC: Morocco - Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the FIA WTCC ETCC- 2015 - FIA ETCC 2015 Driver for NIS Petrol by Proteam Racing, Dušan Borković decided not to enter the second round of the FIA WTCC in 2015 due to problems with the Honda Civic WTCC.

CLICK HERE
Lad
Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the WTCC


Ljubomir Ivanović Photo

After a disappointed qualifying in Argentina, it can not be competitive, not only with the dominant Citroen cars, but Toyota and Chevrolet, which is the biggest paradox of the Honda, you and I drive.

Unsolvable problems did not waver Borkovića, who was ready to run on a course in Marrakech, however, since his arrival in Morocco it became aware that his Honda has had "update" information like the others, because of the troubling shock absorbers and scorched brakes the additional handicap of this very troubling path.

Borković, in their best efforts drove the free practice and qualifying, after which he should start from the 10th place in the race I.

Borković, before the FIA WTCC season continue, his father John died and further disrupted performances in Morocco. Shaken, announced the decision not to drive in Morocco: "My friends, I hope I will not disappoint with this announcement. I think it was a hasty decision that does drive this race due to the pain and sadness I feel for the loss of his father. It's all too fresh, and I'm in the car I feel very bad and I have almost no concentration, and this track is more than dangerous. The second reason is a car that does not corresponds WTCC standards and not according to the latest specification for 2015 is already way behind the factory cars "- said Dušan.

Meanwhile team from Italy presented to the press that his car, Honda Civic WTCC was prepared for the race as the other Honda cars.

Dušan Borković and his team of NIS Petrol Racing have decided the season driving the FIA ETCC (European Touring Car Cup) 2015, class Single-Make-Trophy, the car SEAT Leon Cup Racer.

Lad
Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the WTCC

Morocco 2015
Ljubomir Ivanović Photo

CLICK HERE
Lad
Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the WTCC

Morocco 2015
Ljubomir Ivanović Photo

Lad
Dušan Borković leaves the WTCC and moves to the WTCC

Morocco 2015
Ljubomir Ivanović Photo


All Cars • • Racing • • VINTAGE • • Shows • • Gallerys • • Contact

Scroll to Top